1. กลุ่มงานพัฒนากระบวนการต้นน้ำ (Upstream Development)
1.1. Lab scale Fermentor 5L
pic1-1
Eppendorf New Brunswick BioFlo 310
1.2. Lab scale Bioreactor 5L and 10L
pic1-2
Eppendorf New Brunswick Celligen 310
1.3. Incubator Shaker-benchtop
pic1-3
Eppendorf New Brunswick Innova 40R
1.4. Laboratory CO2 Incubator
pic1-4
NuAire NU-5510E
1.5. Inverted microscope
pic1-5
Nikon TS-100
1.6. Benchtop Centrifuges
pic1-6
Beckman Coulter Allegra X-15R
1.7. Biosafety Cabinet Class II
pic1-7
Microflow ABS1200 CLS2-MK2
1.8. Autoclave
pic1-8
Hirayama HVA-110
2. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในงานพัฒนากระบวนการปลายน้ำ
2.1. Floor top Centrifuges
pic2-1
Beckman Coulter Avanti J-26XPI
2.2. Ultrasonicator
pic2-2
Sonics VCX 130
2.3. Benchtop High pressure homogenizer
pic2-3
GEA Panda plus 2000
2.4. Handheld disperser
pic2-4
IKA T25
2.5. Tangential flow filtration
pic2-5
Millipore Pellicon XL50
2.6. Tangential flow filtration
pic2-6
Millipore Cogent M1
2.7. Fast Protein Liquid Chromatography
pic2-7
GE Healthcare AKTA purifier 100 Plus
3. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการทำตำรับยาและการทำแห้งแบบเยือกแข็ง
3.1. Freeze Dryer
pic3-1
Christ Epsilon 2-10D LSC
3.2. Tangential flow filtration
pic3-2
Millipore Pelicon XL50
3.3. Tangential flow filtration
pic3-3
Millipore Cogent M1
4. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในงานพัฒนากระบวนการวิเคราะห์เอกลักษณ์แะคุณลักษณะโปรตีนของผลิตภัณฑ์
4.1. Analytical High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Binary pump
pic4-1
Agilent Technologies 1260 Infinity
4.2. Liquid Chromatography Mass Quadrupole Time-of-Flight (Q-TOF)
pic4-2
Agilent Technologies 6530
4.3. Liquid Chromatography Mass Triple Quadrupole (QQQ)
pic4-3
Agilent Technologies 6430
4.4. Gas Chromatography (GC)
pic4-4
Agilent Technologies 7890A
4.5. Capillary Electrophoresis (CE)
pic4-5
Beckman Coulter PA800 plus
4.6. UV-Vis Spectrophotometer
pic4-6
Agilent Technologies 8453
4.7. UV/Fluorescent/Luminescent plate Reader
pic4-7
Tecan Infinite M200PRO
4.8. Circular Dichroism Spectrometer
pic4-8
Jasco J-815
4.9. Spectrofluorometer
pic4-9
Jasco FP8200
4.10. Analytical Ultracentrifuge
pic4-10
Beckman Coulter ProteomeLab XL-I
4.11. Particulate size and zeta potential analyzer
pic4-11
Malvern Zetasizer Nano ZS
4.12. Differential Scanning Calorimeter (DSC)
pic4-12
Perkin Elmer DSC8500